Undersøgelser vedr. styrke og duktilitet for bratkølet ribbestål / Investigation of Strength and Ductility of Hot-Rolled and Quenched Ribbed Reinforcing Bars.

 • Hansen, Lars Pilegaard (Projektdeltager)
 • Heshe, Gert (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Det Danske Stålvalseværk fremstiller ribbestål med en karakteristisk énakset trækstyrke på fck = 550 MPa til armering af betonkonstruktioner. Ribbestålet fremstilles ved varmvalsning efterfulgt af en bratkøling. Denne fremstillingsproces resulterer i et armeringsstål, der består af en sej kerne af ferrit og perlit med en lavere trækstyrke end den relativt mere skøre kappe af hærdnet martensit. Ved neddrejning af armeringsjern med diameteren ? = 25 mm fremstilles der prøvelegemer med forskellige diametre for at undersøge forskellen i styrke og duktilitet for stålmaterialet i henholdsvis armeringsstangens kerne og kappe. (G. Heshe, L. Pilegård Hansen) The Danish Steelworks manufactures ribbed bars with a characteristic uniaxial tensile strength of fck = 550 MPa for reinforcement of concrete structures. The ribbed bars are manufactured by hot-rolling followed by quenching. This manufacturing process results in reinforcing steel that consists of a ductile core of ferrite and perlite with a lower tensile strength than the relatively more ductile cap of hardened martensite. From reinforcing bars with the diameter Ø = 25 mm, test specimens with different diameters are produced to investigate the difference of strength and ductility of the steel in the core and the cap of the reinforcing bar, respectively. (G. Heshe, L. Pilegaard Hansen)
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato31/12/200131/12/2001