Undervisning af interkulturel kompetence i fremmedsprogsundervisningen i ungdomsuddannelserne

 • Bojesen, Lone (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Det er projektets tese, at undervisningen i sprog og kultur bør tage udgangspunkt i et bredt begreb om interkulturel kompetence, omfattende både det kognitive, det affektive og det det kommunikative og adfærdsmæssige. Projektet undersøger, hvordan interkulturel kompetence i denne forstand udvikles og kan udvikles i undervisningen ved tekniske skoler, handelsskoler og gymnasier. Teoretisk bygger projektet især på teorier om interkulturel kompetence og om eksperimenterende undervisningsformer. Som led i projektet skal der udvikles og gennemføres eksemplariske undervisningsforløb på udvalgte skoler. Ph.d.-projekt. (Lone Bojesen)
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003