Unges lyst til læring

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Rundt om i den danske uddannelsesverden er behovet for ny viden om unges læring - og ikke mindst lyst til læring - stor. Mange undervisere kæmper dagligt med at motivere og engagere de unge, og de unge kæmper på deres side med 'at tage sig sammen'. Uddannelse er en helt central del af ungdomslivet, men mange unge synes at mangle motivation for at uddanne sig. Resultatet er stigende problemer med fravær, frafald og skoletræthed.

  Både forskning og politiske initiativer har først og fremmest fokuseret på at nedbringe de negative konsekvenser af motivationsproblemerne. Derimod har der været mindre fokus på, hvad der positivt kan gøres for at øge unges motivation og lyst til læring og uddannelse.

  • Hvad vækker og støtter de unges engagement og lyst til deltagelse i læringsaktiviteter?
  • Hvilken betydning har forskellige arenaer i ungdomslivet for de unges læringslyst?
  • Hvad skal der til for at motivere flere unge til uddannelse?

  Ovennævnte spørgsmål danner afsæt for et nyt forskningsprojekt på Center for Ungdomsforskning. Formålet er at udvikle ny viden og afprøve nye indsatser, der kan øges unges lyst til og motivation for læring. Dette skal ske ved at forbinde forskning med konkrete samarbejds- og udviklingsprojekter i uddannelsessystemet og i foreningslivet. På den måde vil den viden, der udvikles i projektet, kontinuerligt blive bragt i spil i forhold til de professionelle, der arbejder med unges læring. Målet er at øge antallet af unge, som får en kompetencegivende uddannelse - og dermed er rustet til fremtidens vidensamfund. Men også at medvirke til at flest mulige unge kan få et godt ungdomsliv, hvor de oplever lyst og mulighed for at lære og uddanne sig.

  Del 1) Tværgående forskning om unges lyst til læring
  Del 2) Lyst til læring i udskolingen
  Del 3) Køn og læring på ungdomsuddannelserne
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/05/201230/09/2015

  Emneord

  • ungdomsuddannelse
  • motivation for læring
  • uddannelsesmotivation
  • udskoling

  Fingerprint

  Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.