Unges lyst til læring i udskolingen

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Forskningsprojektet sætter fokus på unges motivation for læring i udskolingen gennem et 360 graders perspektiv, der henter inspiration og viden om unges læreprocesser ved at gå hele vejen rundt om de unges liv og de forskellige arenaer de unge indgår i; familie, skole, fritidsliv, venner m.m. Undersøgelser (fx Jensen, 2008) peger på, at netop samspillet mellem eksempelvis skole og fritidsliv spiller en central rolle for de unges skoledeltagelse og læringslyst. At forstå hvad der producerer lyst til læring, fordrer således et helhedsorienteret blik på de unges hverdagsliv - både i og udenfor (skole)institutionelle
  sammenhænge.

  Projektet vil forsøge at besvare følgende overordnede spørgsmål, som vil være retningsgivende for de efterfølgende konkrete forskningsspørgsmål:
  x Hvordan oplever og forholder de unge i udskolingen sig til det at skulle lære noget i skolen?
  x Hvad motiverer de unge i udskolingen til at lære noget, og er der forskel på forskellige elevgruppers lyst til læring og uddannelse?
  x Hvilke forskellige læringsrum indgår de unge i, og hvilken betydning har de for de unges lyst til læring og uddannelse?
  x Hvad betyder forældrene og deres involvering for de unges motivation og læringslyst?
  x Hvilken betydning har de unges erfaringer med læring i grundskolen for deres lyst og motivation til videre uddannelse?
  x Hvilke læringsformer, pædagogikker og organisatoriske rammer medvirker til at fremme unges lyst til læring?
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/05/201201/02/2015

  Emneord

  • motivation
  • udskoling
  • unges motivation
  • unge
  • uddannelse