Unges mentale helbred i præstationssamfundet: Skoleliv, køn og sociale medier

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets målsætning er at indhente brugbar og praksisnær viden om de stadigt stigende trivselsproblematikker, der præger udskolingselever med særligt fokus på præstationskultur, køn og sociale medier. Netop dette tager afsæt i viden om at piger og drenge synes at reagere forskelligt trivselsmæssigt; og i en erkendelse af at unges trivsel er tæt knyttet til deres digitale praksisser. Forskningen vil tage udgangspunkt i de unge selv og deres liv, og skoleeleverne inddrages derfor aktivt som medskabere i forskningsprocessen. Målsætningerne er dels at producere viden om og forståelse for unges trivselsproblematikker og dermed bidrage til forskning på feltet; dels at bidrage til nye indsigter, som kan bruges både blandt kommunes frontpersoner, der har den daglige kontakt med de unge, og på det administrative og strategiske niveau ift. det fremadrettede arbejde. Det er en klar målsætning at få større indsigt i og kunne videreformidle de unges perspektiver, og hvad der præger deres oplevelser af selvværd, stress, ensomhed, præstationsangst, mv. Dette skal ske i et praksisperspektiv, til fordel for kommunen, de unge selv og deres forældre. På den måde er målsætningen at bygge bro mellem forskning og praksis, der kommer alle til gavn både i dag og på længere sigt.

Projektet er et samarbejde med Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato15/05/201914/05/2022

Samarbejdspartnere

  • Aalborg Kommune

Emneord

  • Mental sundhed
  • Præstationskultur
  • Køn
  • Sociale medier

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.