Uorganisk polymere forbindelser i vandigt medium / Inorganic Polymers in Aqueos Solution

Projektdetaljer

Beskrivelse

En række uorganisk kemiske polymere forbindelser, polyelektrolytter, optræder ved store ionstyrker i vandigt medium i metastabil tilstand og netop før udfældning ved overmætning. Identiteten af disse polymere samt deres fysiske og kemiske egenskaber er genstand for eksperimentelle og teoretiske undersøgelser. Projektet udføres i samarbejde med Center for faststof NMR, Kemisk Institut, AU.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/199730/06/2002