Urban Catalyst - New Architecture as Social Catalyst in Global Cities

  • Kiib, Hans Skaarup (Projektdeltager)
  • Marling, Gitte (Projektdeltager)
  • Hansen, Peter Mandal (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Byarkitektur i verdens brændpunkter
Projektet tager udgangspunkt i en udvidet forståelse af arkitekturens rolle for byers sociale og miljømæssige udvikling. Arkitektoniske projekter danner ramme om bestemte funktioner, og via sit formsprog kan det give brugeren en positiv æstetisk oplevelse. Den udvidede forståelse af arkitektur består i, at et arkitektonisk projekt i kraft af sin placering i konteksten og i kraft af sin sammensætning af programmer kan få en helt enestående rolle i en positiv udvikling af den pågældende bydel. I denne betydning taler vi om arkitektur som katalysator for byomdannelse - for udvikling af et mere inkluderende byliv og for den sociale sammenhængskraft i byen, for bæredygtige omstilling af byens infrastruktur, for hensigtsmæssig omdannelse af nedslidte bykvarterer, og for udvikling af miljøer for kulturel mangfoldighed og læring.
Konkret vil der blive fokuseret på en storby på fire forskellige kontinenter: Tokyo, København, New York og Rio de Janeiro/Sao Paulo.


Tværgående tema
Hvert kontinent og by har sin historie og sine bymæssige udfordringer. Udstillingen vil lægge vægt på at fremstille disse særegne træk ved byerne. Men samtidig søger den at markere en række fælles udfordringer i samspillet mellem på den ene side arkitektur og de arkitektoniske projekter, og på den anden side byens særlige sociale og miljømæssige udfordringer. Sammenfattende kan man sige, at det drejer sig om
1. arkitektur som åbner byen og som går i dialog med infrastruktur og landskab og synliggør hverdagens daglige gøremål;
2. arkitektur, som er programmæssig mangfoldig, er inviterende og fremmer byliv og tværkulturel forståelse;
3. arkitektur som griber historien og fornyer sig i forhold til nye sociale og miljømæssige behov;
4. arkitektur, som er æstetisk involverende og udfordrer alle menneskers sanser.

Ad 1. Arkitektur som åbner byen, dvs. arkitektur, som gør byen eller bydelen tilgængelig for dens beboere og dens besøgende, skaber interaktionszoner mellem enklavens beboere og tilstødende grupper og gør kulturel udveksling muligt.

Ad 2. Arkitektur, som tilbyder en flerhed af programmer i det samme felt, dvs. arkitektur, som tilbyder udfoldelsesmuligheder for mange forskellige grupper, og som søger at muliggøre interessefællesskaber på tværs af sociale, kulturelle, aldersmæssige og kønsmæssige skel. Der lægges vægt på projekter som fokuserer på globaliseringens vilkår og multikulturelle betydning på stedet.

Ad 3. Arkitektur, som forholder sig til byens sociale og miljømæssige processer, dvs. arkitektur, der performer i takt med byens puls og varierede sociale behov, og om arkitektur, som er i samspil med de naturbundne processer, som byens kredsløb er en del af.

Ad 4. Arkitektur, som er æstetisk involverende, dvs. arkitektur, som tilbyder brugerne en både visuel og kropsæstetisk (somaæstetisk) oplevelse. Der er tale om relationel arkitektur, som ikke kun virker i kraft af sin visuelle æstetiske fremtræden af rum og form, men som virker sammen med sin kontekst og som insisterer på brugerens deltagelse. Det er arkitektur, som forholder sig til menneskekroppens skala og udfordrer alle menneskets sanser.
AkronymUC
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato30/09/2012 → …

Emneord

  • Urban Architecture
  • Urban design
  • Urban Planning
  • Cultural planning

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.