Projektdetaljer

Lægmandssprog

Storbyer har mange fordele. Mindre afstand mellem bolig, arbejde, butikker, kulturelle tilbud osv. giver mindre trafik. Det sparer tid for den enkelte og belaster miljøet mindre; men medaljen har en bagside. Luftforurening i byerne har længe været i fokus; men der er en voksende forståelse for, at et andet stort problem relaterer til støj og vibration. For eksempel blev under 200 danskere i 2015 dræbt i trafikken, men omkring 500 døde som følge af lang tids påvirkning af trafikstøj!

I projektet URBAN TRANQUILITY arbejder Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og COWI sammen med de svenske partnere Lund Universitet og SP. Med støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling forsøger vi sammen at skabe bedre fælles forståelse for støj og vibrationer i det urbane miljø på tværs af regionen omkring Øresund, Kattegat og Skagerrak. Vi samler input fra aktører med interesse i problemet, lige fra beboere i støjramte kvarterer til entreprenører, arkitekter, byplanlæggere og politikere. Gennem forskning og innovation, workshops og casestudier, og i løbende dialog med industrien, arbejder vi for tekniske løsninger og koncepter, som fører til mindre støj- og vibrationsgener i regionens byer. Målet er bæredygtig byudvikling, som forbedrer velvære og sundhed uden at gå på kompromis med det urbane miljøs fordele.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201631/12/2018

Emneord

  • Urban Tranquility
  • Støj
  • Bæredygtig
  • Vibrationer
  • Bygningsakustik
  • Akustik
  • Jordrystelser

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.