Projektdetaljer

Beskrivelse

Store energibesparelser kan opnås i bygningssektoren, men det har vist sig at brugernes hverdagspraksis er en væsentlig faktor i at opnå disse besparelser. UserTEC vil derfor studere forskellige brugeres hverdagspraksis i forhold til energiforbrugende adfærd samt deres respons på nye bygningsteknologier. Formålet er at blive bedre til at tilpasse nye energiløsninger til brugeren og derved opnå det fulde effektiviseringspotentiale.

Bygningssektoren er således identificeret som den sektor, der rummer størst potentiale for energieffektiviseringer i dag. Men på trods af store fremskridt i de tekniske løsninger, der sparer energi i vores bygninger, udebliver en del af besparelserne. Dette skyldes brugernes manglende forståelse for bygningens tekniske funktionalitet samt at der ofte sammen med indførelsen af ny effektiv teknologi også ændres praksis og normer for hvad god komfort er. Derfor må fremtidens energieffektive teknologi i højere grad efterkomme brugernes behov samt understøtte en bæredygtig praksis. Det forudsætter en dybere forståelse af forskellige brugertyper. Formålet med UserTEC er at: 1) identificere, udvikle og teste forskellige typologier for brugere; 2) undersøge brugerpraksis og komfort ved indførelsen af ny teknologi i bygninger; 3) udvikle og teste brugertilpassede teknologier samt 4) undersøge strategier for implementering og politikker vedrørende brugeraspekter af energieffektive byggerier. I projektet vil data for husholdningernes energiforbrug analyseres af et tværfagligt forskerhold.
AkronymUserTEC
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/03/201331/03/2018

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.