Værktøj til benchmarking af energiforbrug i etageboligbebyggelser

Projektdetaljer

Beskrivelse

Størrelsen af det målte varmeforbrug er væsentlig for igangsætning af tekniske forbedringer, styringsmæssige ændringer og informationstiltag i boligejendomme. I forbindelse med de nødvendige reduktioner af fossile brændsler i boligmassen er der brug for et værktøj til benchmarking og fremskrivning af forbrug, så indsatsen for forskellige typer af ejendomme kan prioriteres ud fra realistiske forventninger, baseret på sammenligninger af målte varmeforbrug.
Hertil kommer at den grønne omstilling ændrer fokus fra energiforbrug til forbrug af fossile brændsler, hvorfor CO2 bliver et vigtigt nøgletal.
Formålet med projektet er at udvikle et fremskrivnings- og benchmarkingværktøj baseret på et omfattende datagrundlag relateret til varmeforbrug i etageboligområder.
Værktøjet skal levere nøjagtige forudsigelser af fremtidige energiforbrug og CO2-emissioner for typiske etageejendomme. Herunder mulighed for at sammenholde den beregnede energimæssige effekt af energirenoveringsprojekter med målte erfaringstal fra andre lignende energirenoveringsprojekter.
Projektet er støttet af Realdania og Grundejernes Investeringsfond.
Kort titelEnergiforbrug i etageboligbebyggelser
AkronymBEE
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/07/202030/09/2021

Samarbejdspartnere

  • Danish Technological Institute

Emneord

  • Energiforbrug
  • Benchmarking
  • Etageejendomme
  • Værktøj