Value Management i programfasen - ide og metode

 • Wandahl, Søren, (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektet tager afsæt i byggeriets programfase hvor kundens krav, ønsker og ideer skal fremkomme. Disse input er væsentlige for effektiviteten af den efterfølgende design- og udførelsesproces. I programfasen disponeres det meste af et byggeris budget, og beslutningerne har vidtrækkende konsekvenser. At opnå et effektivt byggeprogram er derfor afgørende for om projektet bliver en succes. En succes er når bygherren er tilfreds og har fået meget "værdi for pengene" samtidig med, at byggeriets parter har opnået et tilfredsstillende økonomisk resultat. Den opridsede situation - det effektive og lønsomme byggeri - ser ikke ud til at være den dominerende i dansk byggeri i dag. Vi oplever til stadighed fx, at budgetter overskrides, at sparerunder finder sted, at der er mange og sene bygherre ændringer, at byggerier afleveres med fejl, mangler og sjusk. Alt for ofte ender det med, at pris og kvalitet ikke følges retmæssigt ad. Der kan være mange årsager til dette, og der arbejdes derfor også med forbedringer på mange fronter. Fx trimmet byggeri, partnering, budget og risiko styring, digitalisering, brugerdreven innovation, etc. Der er dog en kedelig tendens til, at der ikke er særligt meget fokus på byggeprocessens tidlige fase, hverken i traditionelle byggeprojekter eller i diverse udviklingstiltag.

  I dette projekt anlægges den synsvinkel, at nogle af de nævnte problemstillinger opstår allerede i programfasen. Der er ikke megen fokus på byggeprogrammet hverken i praksis (byggeprogrammet er noget der bare skal overstås således bygværket kan designes, dimensioneres og opføres) eller i forsknings- og uddannelsessystemet. En af årsagerne, og dermed en mulig løsning, kan være en manglende viden om og fokus på programfasen. Value Management er en betegnelse for et sæt af ideer og metoder der kan anvendes i et projekts tidlige fase til at fastsætte kundes krav på en effektiv og tilfredsstillende måde.

  Projektets formål er derfor, at opnå et byggeprogram hvor bygherrens og brugernes krav, behov og ideer bliver opfanget, konkretiseret og formidlet på en effektiv facon. Det indebærer, at værdiparametrene bliver fastsat og internt afvejet således at et realistisk og informativt byggeprogram danner baggrund for et holdbart budget. Dette danner rammen for den videre designproces og sikre, at der opnås mest muligt "value for money".

  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/09/200701/10/2008

  Finansiering

  • <ingen navn>