Projektdetaljer

Beskrivelse

Vand i byer et tværfagligt partnerskab om klimatilpasning, bykvalitet og innovation med midler fra Rådet for Teknologi og Innovation for årene 2010-2014. Partnerskabet har over 100 partnere fra både private og offentlige organisationer og forskere fra flere vidensinstitutioner i Danmark samt en række internationale relationer.
DIST bidrager til ledelsen af partnerskabet og har desuden forskning indenfor følgende områder:
-Innovation og omstilling i vandsektoren som et stort socio-teknisk system
-Innovativ klimtilpasning med borgere bl.a. om resilience og koblingen af lokal viden og ekspertviden
-Byer i vandbalance, borgerperspektiver på sekundvand
-Koncept for klimaskoler, bl.a. om skoler som lokalt klimacenter
Gennem case studier, surveys og aktionsforskning udvikler centret viden om, hvordan de komplekse omstillingsprocesser i byer kan styrkes og om borgernes engagement og deres rolle i en klimarobust by.
De deltagende vidensinsitutioner er Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet (projektleder), Københavns Universitet, Teknologisk Institut, DHI og Aarhus Universitet.
Projektleder på AAU er Birgitte Hoffmann. Se i øvrigt www.vandibyer.dk
AkronymVIB
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201031/12/2014

Emneord

  • Klimatilpasning
  • byudvikling
  • Borgerinddragelse
  • Planlægning
  • sekundavand
  • liveable cities

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.