Vandfasemodificeret højkvalitetsbeton / Water-Entrained, High Performance Concrete

 • Hansen, Per Freiesleben (Projektdeltager)
 • Jensen, Ole Mejlhede (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektet sigter på udvikling af en ny teknik til at modvirke skadelige autogene svindfænomener i hærdnende, mikrosilicaholdige betoner med lavt v/c-forhold. Det faglige koncept er baseret på kontrolleret indlejring af en separat fysisk/kemisk bundet vandfase i den hærdnende bindemiddelfase. Hidtidige forsøg på at undgå revnefremkaldende, autogene svindfænomener har været baseret på en modvirkende, ekspansiv reaktion, fx en kontrolleret ettringitdannelse. Teknikker af denne art indebærer imidlertid en række vanskeligheder; dels er ekspansive reaktioner ustabile og vanskelige at kontrollere, dels er der grundlæggende tale om symptombehandling. Deltagere/Interessenter: Densit a/s. Eksternt finansieret, treårigt forskningsprofessorat. (O. Mejlhede Jensen, P. Freiesleben Hansen)
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003