Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet indgår i det ingeniørvidenskabelige center for indeklima og energi (IVC) (International Centre for Indoor Environment and Energy) på Danmarks Tekniske Universitet. Det overordnede formål med IVC er at skabe et grundlag for integreret design af bygninger, der kombinerer indeklima, fugtforhold og energiforbrug. AAU deltager i IVC inden for forskningsområdet Varme- og massetransport i bygninger og bidrager med en forskningsindsats inden for transportprocesser i laminare og turbulente luftstrømninger under såvel statiske som dynamiske forhold. Specielt arbejdes der med transportprocesserne omkring en person og personeksponering. Der udføres fuldskalaforsøg i et møbleret lokale inden for opblandings- og fortrængningsventilation samt numeriske strømningsberegninger med CFD. Arbejdet indeholder desuden en undersøgelse af betydningen af termiske mannequiners og numeriske personmodellers geometriske detaljeringsgrad.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.