Projektdetaljer

Beskrivelse

Luft-til-luft varmepumper vinder i disse år stigende udbredelse i Danmark. Der er endvidere stigende interesse for varmepumper som en central teknologi i omstillingen af energiforsyningen væk fra fossile brændsler og over mod vedvarende energi. Dette projekt fokuserer på brugen af luft-til-luft varmepumper i boliger og sommerhuse. Gennem spørgeskemaundersøgelse, kvalitative interviews, analyse af faktiske elforbrugs-data, tekniske inspektioner af varmepumper og modelberegninger undersøges, i hvilket omfang brugen af luft-til-luft varmepumper bidrager til et reduceret energiforbrug i boliger og sommerhuse. Projektet fokuserer især på samspillet mellem installeringen af varmepumper og brugernes ændrede komfortvaner (fx mht. indendørs temperatur og ændringer i varmesæsonens længde) med henblik på at vurdere mulige konsekvenser på kort og lang sigt for elforbruget.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/03/200930/06/2011

Samarbejdspartnere

  • Andel Energi (Projektpartner)
  • IT Energy Aps (Projektpartner)
  • Lokalenergi (Projektpartner)