Varmhydroformgivning af magnesium plade

 • Danckert, Joachim (Projektdeltager)
 • Lang, Lihui (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Magnesium har meget gunstige styrkeegenskaber set i relation til materialets densitet. Magnesium er derfor et meget potentielt materiale i applikationer, hvor vægten er af stor betydning. Hidtil er magnesium primært blevet brugt til støbte emner. Dette fordi magnesiumplade ikke har været kommercielt tilgængeligt, og dels fordi formgivning af magnesiumplade er vanskeligt, idet formgivningen skal ske ved 250-350 0C. Magnesiumplade er i dag kommercielt tilgængeligt, og de erfaringer og den ekspertise, som pladeformgivningsgruppen har vedr. hydroformgivning, kan udnyttes i forbindelse med formgivning af magnesium, idet hydroformgivning gør det muligt dels at fastholde pladeemnet på en konstant temperatur dels muliggør formgivning af komplicerede emnegeometrier. Der er derfor fremsendt ansøgning til STVF om finansiering af et projekt vedr. varmhydroformgivning af magnesium. Resultatet af denne ansøgning foreligger endnu ikke. (Joachim Danckert, Lang Lihui, Institut for Produktion, AAU)
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003