VBN, Videnbasen for Aalborg Universitet

Projektdetaljer

Beskrivelse

VBN - Videnbasen for Aalborg Universitet har til formål at skabe et interaktivt forum for innovation og udvikling, og dermed lette etableringen af kontakt og samarbejde mellem erhvervslivet og forskningen på Aalborg Universitet. Arbejdet omkring VBN startede som et EU-støttet projekt, hvor universitetet samarbejdede med Nordjyllands Amt?s Erhvervs- og Arbejdsmarkedsafdeling, om at etablere en vidensportal for Aalborg Universitet rettet mod omverdenen. Aalborg Universitetsbibliotek er tildelt redaktørrollen af VBN, og kernen i dette arbejde er forskningsregistreringen ved Aalborg Universitet. Ambitionen med VBN er at skabe en samlet portal for forskningen på Aalborg Universitet - en portal som, i et ensartet og brugervenligt webmiljø, gør det enkelt for institutterne at tilgængeliggøre og synliggøre information om den samlede forskningsaktivitet ved universitetet. Arbejdet omkring VBN er etableret i et samarbejde med Nordjyllands Amt's Erhvervs- og Arbejdsmarkedsafdeling, og målet er at etablere en vidensportal, der retter sig mod omverdenen, og dermed bidrager til etableringen af kontakt og samarbejde mellem erhvervslivet og forskningen ved Aalborg Universitet. VBN bygger på tre grundlæggende typer af informationer: forskningspublikationer, forskningsprojekter, informationer om den enkelte forsker. Ud fra en struktureret organisationsplan er der adgang til informationer om det enkelte instituts forskningsrelaterede aktiviteter. Endvidere lægger VBN op til at vedhæfte fuldtekstdokumenter på størst mulig del af publikationsposterne eller til at linke til fuldtekstdokumenter, der er lagrede på AUB's eksterne servere på campus. Informationsleverancen pågår decentralt via et netbaseret inddateringssystem, og dermed søges en optimeret arbejdsgang omkring forskningsregistreringen. At registreringen pågår løbende bidrager til, at protalen giver adgang til informationer omkring den nyeste forskning. AUB har i 2002 primært arbejdet med informationsindsamlingen, herunder etableringen af inddateringsprocedurerne hos de enkelte institutter på AAU. I 2003 vil fokus blive lagt på præsentationen af informationerne i VBNs brugergrænseflade samt optimeringen af VBNs funktionaliteter i henhold til de enkelte institutters behov, og dermed søge at blive et offensivt redskab til markedsføring af universitetets forskning. VBN lægger op til i fremtiden huse flere videnscentre, udover Aalborg Universitet, og dermed fremstå som en vidensportal for forskellige vidensproducenter i regionen, og denne integrering bliver ligeledes en central opgave for 2003. Kontakt til redaktørerne: vbn@aub.aau.dk Link til VBN: www.vbn.aau.dk
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/200201/08/2006

Finansiering

  • <ingen navn>

Emneord

  • Forskningsregistrering
  • Forskningsformidling
  • Systemudvikling
  • Portaludvikling
  • Webudvikling
  • Uddannelse