Vejlederkommunikation og problemorienteret projektarbejde

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet er en undersøgelse af, hvordan vejlederen gennem sin kommunikation kan fremme studerendes læring i problemorienteret projektarbejde under hensyntagen til progressionen i uddannelserne, forskellige projekttyper, de studerendes forudsætninger og lærerens personlige vejlederstil. Teoretisk trækkes læringsteori, ledelsesteori (situationsbestemt ledelse), psykodynamisk teori og kommunikationsteori. Projektet bygger på videoobservation af vejledningssituationer. (Poul Nørgård Dahl)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003