Vejledning for BIM integration, metodeudvikling og referenceværdier for bygnings-LCA (i IEA EBC Annex 72)

  • Rasmussen, Freja Nygaard (Projektansøger)
  • Birgisdottir, Harpa (Projektkoordinator)
  • Bruhn, Simone (PI (principal investigator))
  • Sørensen, Christian Grau (CoI (co-investigator))
  • Zimmermann, Christian Kjær (CoI (co-investigator))

Projektdetaljer

Beskrivelse

De seneste 2-3 år har medført et stærkt øget fokus på anvendelsen af livscyklusvurderinger (LCA) i bygge-branchen både på dansk og europæisk plan. Dette øgede fokus skyldes især den voksende bevidsthed om globale klimaændringer. På dansk jord markerer 2020-introduktionen af LCA i den frivillige bæredygtigheds-klasse. Boligministeren har således udmeldt at bæredygtighedsklassen forventes indført som krav for alle nybyggerier og større renoveringer i løbet af få år efter testfasen. Den hastige udvikling i Danmark står ikke alene, idet en række europæiske lande har indført, eller er i færd med at indføre, mere eller mindre frivillige ordninger til regulering af byggeriets samlede miljøpåvirkninger og ressourceforbrug.

I det igangværende IEA EBC Annex 72 projekt arbejdes intensivt med international kortlægning og harmo-nisering af metoder, begreber og fremgangsmåder. BUILD fra Aalborg Universitet har en nuværende rolle som leder af subtask 3 vedrørende indsamling af case studier, og via dette arbejde har instituttet bidraget til væsentlige formidlingsmæssige output og aktiviteter. Med denne nye ansøgning ønskes en styrket indsats i de aktiviteter af Annex 72-projektet der yderligere kan løfte områderne vedrørende harmonisering, krav-værdier og digitalt byggeri, som alle er områder af stor relevans for danske myndigheders samt branchens videre arbejde med LCA i byggeriet.
Projektet er støttet af EUDP.
Kort titelIEA EBC Annex 72 II
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/202131/10/2022

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.