Velfærdsobligationer og nye resultatbaserede finansieringsmodeller

  • Bukh, Per Nikolaj (PI (principal investigator))
  • Christensen, Karina Skovvang (CoI (co-investigator))

Projektdetaljer

Beskrivelse

Sociale investeringer har fået udbredelse i mange lande. Ofte forbindes området, med tidlige og forbyggende indsatser med et rehabiliterende sigte, hvor flere typer faglige indsatser baseret på forskellig lovhjemmel anvendes integreret. Ligeledes argumenteres der typisk for, at sådanne indsatser organiseres tværsektorielt i et samarbejde mellem offentlige myndigheder, private aktører og organisationer af forskellig art. Denne slags organiseringer og indsatser forbindes ofte med erfaringer fra Sverige.

I nogle lande, herunder Storbritannien, hvor der er en længevarende tradition for at lade offentligt finansierede sociale opgaver blive løst af frivilligorganisationer og private aktører, forbindes sociale investeringer ofte med forskellige former for resultatbaserede finansieringsmodeller. I de senere år har der internationalt være interesse for at etablere mere avancerede investeringskonstruktioner, såkaldte Social Impact Bonds (SiB) eller velfærdsobligationer, hvor finansielle investorer stiller kapital til rådighed for de sociale investeringer. Dermed påtager den finansielle investor sig en del af risikoen ved projektet og modtager en delvist. resultatafhængig forrentning.

Projektets formål er for det første at beskrive og analysere erfaringer med velfærdsobligationer og sociale investeringer i Danmark, herunder at analysere, hvilke faktorer der fremmer og hæmmer et tværsektorielt samarbejde med fokus på at skabe resultater for den enkelte borger såvel som for samfundet.

For det andet er det formålet at opnå en teoretisk forankret og praksisnær funderet viden om, hvordan SiB, kan anvendes i Danmark, samt hvilke barrierer nuværende sektororganisering, finansieringsmodeller, organisationsformer m.v. indebærer for udviklingen af en bedre styring.

For det tredje formålet at bidrage til videreudviklingen af modeller og koncepter for Sociale Investeringer, effektbaserede tildelingsmodeller og Social impact Bonds, specielt hvad angår kommunale indsatser på i forhold til udsatte børn og unget.

Endelig er projektets teoretiske målsætninger og bidrag funderet i interdisciplinær økonomistyringsforskning og vil tage udgangspunkt i et institutional logics-perspektiv (Friedland & Alford, 1991; Thornton et al., 2012) samt sociologiske forståelser af værdi og vurderinger (Beckert & Aspers, 2011; Boltanski & Thévenot, 2006; Kornberger et al., 2015). Dette indebærer, at vurderinger (valuations) ikke kun studeres som værdier (values) i sig selv, men ved de praksisser, teknologier, processer og mekanismer, der dels vurderer (evaluations) og dels skaber og øger værdi (valorisations).

Vurderinger er dynamiske og både spatielt og temporært lokaliseret. Social impact bonds og sociale investeringer etablerer nye organiseringer, markedsforståelser, styringsinstrumenter (accounting devices) og situationer, hvor vurderinger og værdi skabes og forhandles. Dermed indebærer sociale investeringer dissonante situationer (Antal et al., 2015; Stark, 2009), hvor flere konkurrerende logikker og værdisæt interagerer og skaber spændinger eller kontroverser, der kan bestå, forsætte ubemærkede eller forløses i nye hybridiserede (Vakkuri & Johanson, 2021) logikker.


StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/2023 → …

Emneord

  • Økonomistyring
  • Sociale investeringer
  • Social impact bonds
  • Payment by results
  • effektbaseret styring
  • socialt arbejde
  • Udsatte børn og unge