Projektdetaljer

Beskrivelse

Hovedantagelsen i dette ph.d. projekt er, at årsagen til, at der findes store variationer i graden af social marginalisering blandt personer uden for arbejdsmarkedet skal findes i indretningen af velfærdsstaten og de socialpolitiske sikringsordninger. Forskellige indretninger har med andre forskellige effekter for forskellige mennesker. Formålet med projektet er derfor dels at bidrage med en teoretisk diskussion af, hvad staten bør gøre og hvordan velfærdsstaten bør indrettes, dels empirisk at undersøge hvordan og i hvilken grad indretningen af velfærdspolitikken rent faktisk bidrager/ikke bidrager til at mindske den sociale marginalisering blandt grupperne uden for arbejdsmarkedet. Ph.d.-projekt (Sanne Lund Clement)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/10/200131/03/2004