Velfærdsstatens legitimitet / The Legitimacy of the Welfare State

    Projektdetaljer

    Beskrivelse

    Projektet har siden 1981 belyst udviklingen i og etableret forklaringer på danskernes mangesidede holdninger til velfærdsstaten og dens problemer på basis af valgundersøgelser, ISSP-undersøgelser samt en lang række andre kilder. Projektet danner ramme for talrige publikationer i ind-og udland om holdninger til velfærdsstaten. www.socsci.auc.dk/ccws/DWelfareStateandCitizens/d1.htm (Jørgen Goul Andersen)
    StatusIgangværende
    Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …