Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets formål er at sammenfatte tilgængelig viden om og erfaringer med, hvordan man kan forbedre ventilationsforholdene i eksisterende etageboliger. Formålet er også at udpege eventuelle problematiske forhold, som eksperterne fortsat mangler viden om.
I arbejdet med at kortlægge viden og erfaringer involveres en bred vifte af beboere, bygningsejere, udførende, projekterende, leverandører samt forsknings- og udviklingsinstitutter, som alle skal bidrage til at afdække viden og erfaringer på området. Det sker gennem en interviewundersøgelse, en gennemgang af kilder til viden og en konsensuskonference/dialogmøder. Resultaterne herfra formidles i en hvidbog.
Resultaterne skal styrke grundlaget for den fremtidige prioritering af forsknings- og udviklingsmidler på ventilationsområdet, men skal også danne udgangspunkt for kommende vejledninger.
Projektet er støttet af Grundejernes Investeringsfond og Landsbyggefonden.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/05/201831/05/2020

Emneord

  • Ventilation
  • Ventilationssystemer
  • Ventilationsanlæg
  • Central ventilation
  • Decentral ventilation
  • Renovering

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.