Vertikaldræn som kystsikringsmetode / Coastal Protection by Means of Vertical Drains

Projektdetaljer

Beskrivelse

Skagen Innovations Center (SIC) har udviklet en metode til kystsikring vha. vertikale dræn i strandplanet. Der gennemføres en evaluering af en fire km lang drænbeskyttet kyststrækning i Hjørring kommune samt en én km lang drænbeskyttet kyststrækning med tilgrænsende referenceområder ved Skagen Klitplantage. (H. F. Burcharth) Projektet afsluttes i 2004.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …