Viden for verden. En historie om Aalborg Universitet gennem 50 år

Projektdetaljer

Beskrivelse

Aalborg Universitet bærer mange historier. Om mennesker, bygninger og steder, i hverdagens liv mellem dannelse, uddannelse, forskning og ledelse. Universitetet er et produkt af et væld af forskellige fagligheder, idéer, projekter og samarbejder – lokalt, nationalt og globalt. Fælles for universitetets forskellige dele er produktionen, udbredelsen og cirkulationen af viden. I forskerverdenen, men også i den nære hverdag, i undervisningen og, ikke mindst, i tæt samspil med det omkringværende samfund.

I kraft af sit virke som universitet, står fortællingen om AAU’s historie også på traditionens skuldre. Det er en historie om de mennesker, der etablerede universitetet og prægede dets liv, virke og udvikling gennem de sidste 50 år. Om de mennesker, der skabte, opretholdte og fornyede. Det er også historien om, hvordan en akademisk kultur med en anden dagsorden end den gængse, gror frem og udvikles, når et så markant videnscentrum som et universitet etableres i det nordligste Danmark. Det er en fortælling om, hvordan en videnskultur opvokser, knopskyder og præger samfund og mennesker og bliver en drivkraft for erhvervs- og samfundsudvikling. Derigennem bidrager den til at forny den universitetshistoriske genre ved at fokusere på det, som er kernen i universitetet – kundskabens veje.

Projektet er støttet af Det Obelske Familiefond.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/10/202131/08/2024

Emneord

  • universitetshistorie
  • uddannelseshistorie
  • videnshistorie
  • Aalborg Universitet

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.