Videncenter for 3D GeoInformation

  • Kjems, Erik (Projektdeltager)
  • Sørensen, Esben Munk (Projektdeltager)
  • Overby, Jens (Projektdeltager)
  • Nielsen, Anette Hougaard (Projektdeltager)
  • Bodum, Lars (Projektdeltager)
  • Ilsøe, Peer Møller (Projektdeltager)
  • Kolar, Jan (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Videncenter for 3D GeoInformation Et videncenter for 3D GeoInformation er under opbygning ved instituttet. Det er placeret i tilknytning til VR Media Lab og er finansieret af EU's fond for regional udvikling, COWI A/S, Informi GIS A/S, Kort & Matrikelstyrelsen samt instituttet. Baggrunden for etableringen er den hastige udvikling af 3D teknologier til analyse, navigering og geovisualisering, som indebærer dels nye koncepter for håndtering, dels brug af geoinformation. Dette giver følgende udfordringer: mulighed for produktudvikling, udbredelse af geoinformation til nye markeder, arbejde med VR-teknologier på forskellige medier samt grundlæggende udfordring af eksisterende, professionelle koncepter for arbejdet med 3D geoinformation. Det er videncentrets formål at møde disse udfordringer i det forskningsbaserede innovationsmiljø, der er opbygget på AAU ved VR Media Lab med fokus på at skabe optimal synergi mellem den danske, datarige tradition på geodataområdet for ejendom, miljø og natur på den ene side og så globalt udviklede teknologier til håndtering af 3D geoinformation på den anden side. Projektperioden er 2001-2005. Der er tilknyttet følgende personale til videncentret: 1 administrativ medarbejder, 2 forskningsassistenter, 2 ph.d. stipendiater. www.3dgi.dk (Lars Bodum, Esben Munk Sørensen, Erik Kjems, Peer M. Ilsøe, Jan Kolar, Jens Overby og Anette Nielsen)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/200131/12/2005