Vidensbaserede systemer til vurdering og styring af konstruktioner / Knowledge-Based Systems for the Assessment and Management of Structures

 • Thoft-Christensen, Palle (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Det er blevet et vigtigt samfundsmæssigt problem verden over at vedligeholde og rehabilitere eksisterende infrastrukturer som broer, bygninger m.m. Kernen i en sådan styring af konstruktioner er at udvikle en metode til sikkerhedsvurdering, der omfatter restlevetid og bæreevne. Formålet med dette projekt er at opsummere tidssvarende forskningsartikler, der behandler anvendelse af vidensbaserede systemer til vurdering og styring af konstruktioner samt at give et billede af sådanne systemers potentiale for bærende konstruktioner. I projektet undersøges to moderne BMS-systemer (Bridge Management Systems). Det ene system vurderer virkemåden og udleder optimale strategier til inspektion og vedligeholdelse af betonkonstruktioner ved brug af pålidelighedsbaserede og vidensbaserede systemer. Det andet er et vidensbaseret ekspertsystem, der inkorporerer kunstige neurale netværk, fuzzy-analyser samt genetiske og immune algoritmer. (P. Thoft-Christensen, A. Miyamoto) It has become an important social problem globally to maintain and rehabilitate existing infrastructures such as bridges, buildings, etc. The core of such control of structures is to develop a method for safety evaluation that includes residual lifetime and load-carrying capacity. The objective of this project is to summarize existing research papers addressing the use of knowledge-based systems for assessment and control of structures and to reflect the potentials of such systems for load-bearing structures. In the project two modern bridge management systems are analysed. One system evaluates the functionality and derives optimal strategies for inspection and maintenance of concrete structures using reliability-based and knowledge-based systems. The other is a knowledge-based expert system incorporating artificial neural networks, fuzzy analyses and genetic and immune algorithms
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato31/12/200431/12/2004