Vidensbaseret Grøn Omstilling Af Tømreruddannelsen

 • Rasmussen, Torben Valdbjørn (PI (principal investigator))
 • Thygesen, Lisbeth G. (PI (principal investigator))
 • Thybring, Emil Engelund (PI (principal investigator))
 • Gaarsted, Iver (PI (principal investigator))
 • Andersen, Bjørk Fredslund (PI (principal investigator))
 • Bloch, René Nordin (PI (principal investigator))
 • Mosgaard, Lasse (PI (principal investigator))
 • Nielsen, Jess Grotum (PI (principal investigator))
 • Gisselbæk, Morten (PI (principal investigator))
 • Riebeling Rasmussen, Andreas (PI (principal investigator))
 • Jensen, Nickolaj Feldt (PI (principal investigator))
 • Scheutz, Peter (PI (principal investigator))
 • Johra, Hicham (PI (principal investigator))
 • Poulsen, Lars Isbach (PI (principal investigator))
 • Jensen, Rasmus Lund (PI (principal investigator))

Projektdetaljer

Beskrivelse

I dette projekt opkvalificeres STEM-kompetencerne på erhvervsskolernes tømreruddannelser inden for bygningsfysik og anvendelsen af biogene materialer for at opnå et lavt klimaaftryk for byggeri. Målet er, at tømrerne får handlingskompetencer til at medvirke i udviklingen af en ny, biogen byggeskik, der opfylder alle krav til design af sunde, robuste og holdbare konstruktioner. Projektet anvender en evidensbaseret tilgang til didaktik på erhvervsskolerne til implementeringen af forskningsbaseret viden.
Samtidig udvikler projektet et fast-track koncept for målrettet vidensdeling mellem universiteter og erhvervsskoler, som kan anvendes til implementering af ny viden i læringsforløb for faglærere og elever.
Konceptet udvikles og afprøves i samarbejde med udvalgte erhvervsskoler, og forankres efterfølgende i projektets deltagende videnscentre for erhvervsskolerne.
Projektet tilbydes derigennem til alle danske tømreruddannelser.

Nøgleresultater

Opkvalificeres STEM-kompetencerne.
Udbrede viden om bygningsfysik og anvendelsen af biogene materialer.
Design af sunde, robuste og holdbare konstruktioner.
Evidensbaseret tilgang til didaktik.
Gennemføre fugttekniske forsøg på ydervægge.
AkronymVIGOT
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/202330/06/2026

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse
 • Verdensmål 7 - Bæredygtig energi
 • Verdensmål 9 - Industri, innovation og infrastruktur
 • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion
 • Verdensmål 13 - Klimaindsats
 • Verdensmål 15 - Livet på land

Emneord

 • Bæredygtig omstilling
 • Byggebranchen
 • Undervisning
 • Biogene materialer
 • Fugt
 • Bygningsfysik