Videnscenter for det åbne lands planlægning

Beskrivelse

Planlægningsbehovet for miljøtilpasning og ekstensivering af det landbrugsmæssige arealanvendelse er markant stigende og til at imødekomme dette med dokumentation, metodeudvikling og evaluering er i efteråret 1998 etableret et Videnscenter for det åbne lands planlægning. (Esben Munk Sørensen; Forskningscenter Skov og Landskab; KVL; Statens Jordbrugsforskning; Skov- og Naturstyrelsen; Landsplanafdelingen; Miljøstyrelsen; Strukturdirektoratet)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato19/05/201019/05/2013