Videnscenter for det åbne lands planlægning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Planlægningsbehovet for miljøtilpasning og ekstensivering af det landbrugsmæssige arealanvendelse er markant stigende og til at imødekomme dette med dokumentation, metodeudvikling og evaluering er i efteråret 1998 etableret et Videnscenter for det åbne lands planlægning. (Esben Munk Sørensen; Forskningscenter Skov og Landskab; KVL; Statens Jordbrugsforskning; Skov- og Naturstyrelsen; Landsplanafdelingen; Miljøstyrelsen; Strukturdirektoratet)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato19/05/201019/05/2013