Videnskabsfilosofisk Forum (VFF)

  • Christensen, Jens (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Tværfakultær forskningskreds, centreret om videnskabsteoretiske og videnskabsfilosofiske spørgsmål med relation til forskning og praksis. Forskningskredsen er et blandt flere initiativer, som er udsprunget af det tværfakultære Center for Filosofi og Videnskabsteori (CFV). P.t. arbejdes med grundlagsproblemer i forbindelse med menneskelig og samfundsmæssig handlen, og konkret er en videnskabsteoretisk antologi med temaet ?Vidensgrundlag for handlen? under udarbejdelse. (Koordinator / redaktør: Jens Christensen)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200531/12/2005