Videnskabsteori

  • Christensen, Jens (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Fortløbende forskning i videnskabsteori, især med henblik på handleorienteret viden. Fokus bl.a. på problemorienteringens og tværfaglighedens videnskabsteori. Fokus også på en kompleksitetens og mellemfeltets videnskabsteori (bevægelsen i et felt mellem på den ene side gundlagsspørgsmålene, på den anden side det praktisk orienterede, adækvat til at håndtere vidensdannelsen i komplekse situationer). Deltager i og samarbejde med forskningsgruppen ”Videnskabsteori, Ingeniørdidaktik og Organisatorisk Læring (VIOL)” ved Institut for samfundsudvikling og planlægning, samt ”Center for Filosofi og Videnskabteori (CFV)”. Forventet fremtidig relation også til PBL som kerneforskningsfelt. (Jens Christensen). Udgivelser bl.a. (se i øvrigt publikationsliste): Bøger: Engineering Science, Skills and Bildung (2006), red. Jens Christensen, Lars Bo Henriksen, Anette Kolmos. Vidensgrundlag for handlen (2004), red. Jens Christensen. Artikler: ”Practical knowledge. Challenges of the Heritage from Francis Bacon: Between Truth, Utility, and Goodness” (2006), ”Videnskabsteori for geografer” (2006), “Vederhæftig viden – I perspektiv af et handleorienteret vidensbegreb” (2004), ”Reflections on Problem-based Learning” (2004).
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato19/05/201019/05/2013