Videnskabsteori og planforskning

  • Næss, Petter (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Dette er en løbende, internt finansieret forskningsaktivitet, der fokuserer på det videnskabsteoretiske og metodologiske grundlag for forskning, der sigter mod at forbedre vidensgrundlaget i forbindelse med fysisk planlægning. I 1999 blev en artikel fra denne forskningsaktivitet publiceret i en norsk antologi, og et engelsksproget paper blev præsenteret på AESOP-kongressen samme år. I 2000 er en videnskabelig artikel publiceret i European Planning Studies, og et engelsksproget notat er udgivet i ISP?s skriftserie. I 2001 blev et engelsksproget paper præsenteret under International Association for Critical Realism's årlige konference, og en artikel baseret på dette paper er i 2002 til publiceret i Journal of Environmental Policy and Planning. En dansksproget artikel vil blive publiceret i antologien Vidensgrundlag for handling, der udgives på Aalborg Universitetsforlag. En engelsksproget, refereevurderet artikel vil i 2004 blive publiceret i Journal of Critical Realism. (Petter Næss, Ole B. Jensen)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/199901/01/2007