Vidensknudepunkter til vidensoverførsel / Knowledge Nodes for Knowledge Transfer

 • Christiansson, Per (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  I dag bliver størstedelen af vores information lagret digitalt. Vi tvinges til langsomt at opgive tanken om, at information er noget, der er i fysisk form som fx bøger, tegninger mv. Vi gør det muligt at skabe information i logisk form i en fart. Forskningen fokuserer på, hvorledes vi i fremtiden kan samle, klassificere og generalisere digital information for at gøre den mere tilgængelig, samt hvorledes vi kan definere underliggende former for vidensmodeller til understøtning af vidensoverførsel og samarbejde. Der er udviklet vidensknudepunkter med multimedie-grænseflader til web-baseret vedligeholdelse af bygninger og understøtning af samarbejdet mellem universitetet og erhvervslivet. (P. Christiansson; F. Stjernfeldt, G. Dahlström, Lunds Universitet; J. Sandelin, Swedish Council for Building Research) The majority of our information today is stored digitally. We are forced slowly to abandon the idea that information is something in a physical form, e.g. in the form of books and drawings, etc. We make it possible quickly to create information in a logical form. The research focuses on analysing how we can gather, classify and generalize digital information in the future to make it more accessible and how we can define underlying forms of knowledge models to support knowledge transfer and cooperation. Knowledge nodes with multimedia interface to web-based maintenance of buildings and support of the cooperation between the university and the industry have been developed.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003