Videnssamfundets transporter

Projektdetaljer

Beskrivelse

Denne forskningsaktivitet vender opmærksomheden mod den erhvervsrelaterede transport, der udføres af medarbejdere i vidensbaserede virksomheder, især universiteter, forskningsinstitutioner og konsulentfirmaer. Projektet fokuserer på drivkræfter bag stigningen i omfanget af erhvervsrejser blandt denne gruppe medarbejdere, såvel som faglige, sociale og miljømæssige konsekvenser heraf. En engelsksproget, videnskabelig tidsskriftartikel er publiceret i 2001 i Journal of Sustainable Tourism. Et ph.d.-projekt inden for dette tema er igangsat i 2001, finansieret af Transportrådet. En artikel baseret på dette projekt blev præcenteret på Dansk Sociologforenings kongres i februar 2003. (Petter Næss, Ole B. Jensen, Claus Lassen)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/05/199901/12/2004