Videreudvikling af lægers kommunikation med patienter.

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med dette projekt er at undersøge og videreudvikle lægerskompetencer til at kommunikere afstemt med patienter gennem en fællesundersøgelse af ressourcer og potentialer i faktisk forekommendekommunikation. Projektet kan betegnes som aktionsforskning, bl.a. fordi deter de deltagende læger selv, der vælger, hvilke forhold de vil have fokus påat undersøge og udvikle nærmere, og fordi projektet giver lægerne mulighedfor at udvikle og afprøve nye måder at kommunikere på.  Målet er- at få videreudviklet teori om lægers kommunikation med patienter, som erbaseret på og forankret i praksis. Det kan f.eks. dreje sig om følgendespørgsmål: Får lægerne afstemt kommunikationen i forhold til patienten? Hvader vigtigt at fokusere på i kommunikationen på forskellige tidspunkter iforløbet, herunder forholdet mellem information om diagnose/behandling ogpsykologisk støtte? Hvilke værdier eller perspektiver er fremherskende ikommunikationen; mellemmenneskelige, lægefaglige, økonomiske, tidsmæssigeetc. ? og hvordan bliver de på bedste vis afstemt i forhold til hinanden ogpatienten? Hvilke kommunikative strategier og organisatoriske betingelserfremmer og eventuelt hæmmer patientafstemt kommunikation? Hvilke dilemmaerkan der være i samtalerne og hvordan håndteres disse? -at få videreudviklet metoder til at arbejde med og udvikle patientafstemtkommunikation, der kan benyttes af såvel supervisorer som lægerne selv. Målet er således at integrere teori-, metode- og praksisudvikling i et tætsamarbejde mellem forskere og læger. Projektet er i opstartsfasen, hvorfor der endnu ikke er udgivetpublikationer knyttet til projektet.Forskere: Søren Frimann og Poul Nørgaard Dahl.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200431/12/2007