Videreudvikling af metode til virksomhedsintegration baseret på metamodellering

 • Selmar, Søren, (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Modelleringsmetoden MMM (Meta Modelling Methodology) bygger blandt andet på integration af modellers metamodeller, samt en operationaliseret integration direkte mellem modeller og deres tilknyttede datamængder.   MMM skal forsøges videreudviklet til at understøtte model- og datamæssig integration mellem blandt andet virksomheder i forsyningsnetværk, funktionsområder i en virksomhed samt mellem styringsniveauer i en virksomhed. Som eksempler på modeller, der sammen med deres tilknyttede datamængder, skal integreres, kan nævnes: Produktmodeller, Procesmodeller og Organisationsmodeller.   Udviklingsarbejdet forventes afsluttet medio 2007.   (Søren Selmar, Institut for Produktion, AAU)
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato31/12/200731/12/2007