Vignetstudie af sociale arbejderes handletendenser

  • Skytte, Marianne (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Vignetstudie, der har to adskilte hovedproblemstillinger og formål, som er tæt sammenhængende: Testning, vurdering og udvikling af vignetmetoden som instrument til evaluering af udfaldet (resultatet) af socialt arbejde. Samt et tværnationalt sammenlignende studie af det sociale arbejdes metoder og resultaterne heraf for klienter, særlig klienter med indvandrerbaggrund.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/199831/12/2002

Emneord

  • vignetstudie, socialt arbejde, etnisk minoritet, socialarbejderes vurdering