Virkningsfulde tiltag -hverdagspraksis, pædagogisk kvalitet og børns udvikling i dagtilbud

Projektdetaljer

Beskrivelse

2017-2018 Virkningsfulde tiltag -hverdagspraksis, pædagogisk kvalitet og børns udvikling i dagtilbud Hensigten med forskningsprojektet var at undersøge, hvad der gør de gode eksempler til gode dagtilbud ved at undersøge, hvad der kendetegner dagtilbud, hvor der opnås gode resultater for børn, som har en svag hjemmebaggrund. Det er især dagtilbuddenes betydning i dagtilbud, der har mange børn med svag hjemmebaggrund, der samlet kan hjælpe os med at få en forståelse for, hvad der kendetegner dagtilbud af høj kvalitet. Der er udgivet en rapport https://emu.dk/dagtilbud/forskning-og-viden/virkningsfuldt-paedagogisk-arbejde-i-dagtilbud samt flere artikler og film om projektet https://vpt.dk/virkningsfuldt-paedagogisk-arbejde. Projektet er støttet af Fremfærd Børn https://vpt.dk/fremfaerd-born, der er en pulje I BUPL, FOA og KL.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201701/01/2018