Virksom, leg og IKT

  • Stoltenberg, Gitte, (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Ph.d.-projektet går ud på at undersøge, hvordan IKT kan bidrage til at styrke læreprocesser for kortuddannede gennem etablering af virtuelle læringsmiljøer, der tilgodeser såvel formelle som uformelle læreprocesser og integrerer forskellige videns- og tilegnelsesformer. Projektet har to omdrejningspunkter: 1. leg og læring. En del af målsætningen er således at klarlægge leg og læring generelt: er der forskelle og ligheder på leg og læring, når det er voksne arbejdende mennesker der leger og lærer. Desuden fokuseres specifikt på hvordan Information og kommunikationsteknologi (IKT) anvendes til leg fx i computerspil 2. design af virtuelle læringsmiljøer. En del af projektets mål er at udvikle prototyper og designforslag der kan indgå i konkrete implementeringer af virtuelle læringsmiljøer. I denne del af projektet arbejdes bevidst med aktionsforskning, som metode. Den form for aktionsforskning, der anvendes i projektet, kan karakteriseres som Action Science. Action science bygger blandt andet på Donald Schön's arbejder omkring reflective practice. Det handler om erkendelse gennem aktioner og om empirisk afprøvning af praktisk viden. Der etableres et tæt eksperimenterende samarbejde med målgruppen. Samarbejdet finder sted i en arbejdsgruppe, med et passende antal deltagere fra målgruppen. Arbejdsgruppen kommer til at fungere i et antal praksissituationer eller workshops. I workshopforløbet udvikles forskellige mock-ups og prototyper, der eksperimenteres med forskellige løsninger og genereres forhåbentligt nye ideer. (Gitte Stoltenberg)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003