Virksomhedernes sociale ansvar - fra offentlig politik og virksomhedspolitik

Projektdetaljer

Beskrivelse

Afhandlingens tema er det rummelige arbejdsmarked og virksomhedernes sociale ansvar. Der foretages på den ene side en policyanalyse af begreberne, hvilket omfatter analyse af dagsordensfastsættelsen, beslutningsprocesserne og implementeringen af det politiske program. Disse analyser kobles på den anden side til virksomhedsanalyser af hvordan private virksomheder adopterer offentlige politik, dvs. hvilke faktorer der betinger karakteren og graden af socialt ansvar i private virksomheder. Problemstillingen er således hvilke teoretiske (instrumentelle) og empiriske (operationelle) koblinger der kan identificeres mellem offentlig politik og virksomhedspolitik. Dette indebærer blandt andet en diskussion af virksomhederne som offentlige aktører. Ph.d.-projekt. Afsluttes 2004 (Thomas Bredgaard)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato19/05/201019/05/2012