Virksomheders stedstilknytning, offentlig byfornyelse og virksomheders sociale ansvar

Projektdetaljer

Beskrivelse

Lokale private virksomheder og organisationer kan potentielt bidrage betydeligt til social, økonomisk og institutionel bæredygtighed i et byområde, og gør det formentlig allerede mange steder. Der er imidlertid et begrænset kendskab til den type socialt samarbejde som finder sted, og der er for lidt viden om hvilke udviklingsmuligheder der er, hvis man primært tager udgangspunkt i de lokale virksomheders interesser og behov i relation til lokal social ansvarlighed.

Der findes i dag i mange kommuner en veludviklet praksis og samarbejdskultur når det drejer sig om at inddrage borgere i både byfornyelse og planlægning, lige som økonomiforvaltning og erhvervskonsulent løbende samarbejder med kommunens virksomheder. Med hensyn til inddragelse og samarbejde med private, lokale virksomheder ved byfornyelse er der imidlertid sjældnere udviklet en tilsvarende produktiv samarbejdskultur. De gode erfaringer fra de få tilfælde, som faktisk findes, kan med dette projekt udbredes til og nyttiggøres i alle kommuner.

Mere systematisk viden skal omsættes i et katalog over nye handlemuligheder i samspillet mellem offentlig byfornyelse og lokale private virksomheder, herunder gentagelse af gode erfaringer fra andre virksomheder og byområder.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/200931/05/2010

Finansiering

  • <ingen navn>