Virtuel Reality Spil til Produktionsudvikling

  • Mylov, Peer (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Center for Industriel Produktion (CIP) har modtaget en bevilling fra Erhvervsfremmestyrelsen som delvis finansiering af ovennævnte projekt (VRSP). Støtten er givet til repræsentanten fra instituttet i VR Media Lab (Peer Mylov), en repræsentant fra Syddansk Universitet og CIP, der administrerer grundbevillingen. Deltagere er desuden Cultivator, der internationalt arbejder med personaleudvikling, og Zenaria, der udarbejder multimediebaserede træningsmaterialer til offentlige og private virksomheder. Disse firmaer bidrager med en egenfinansiering, hvilket også er tilfældet med de associerede firmaer, B&O og Odense Stålskibsværft, Lindø. Tildelingen af støtte skete på baggrund af en netværksansøgning fra august 2000. I denne hedder det bl.a.: Der mangler erfaringer med at anvende de nye teknologiske muligheder inden for IKT i forhold til kompetenceudvikling inden for industriel produktion. Det er derfor projekt VRSPs grundidé at bruge to eksempler på anvendelse af de nye muligheder inden for IKT til at få erfaringer med at udvikle forbedrede metoder til skabelsen af fælles systemforståelse for produktion. Dette skal anvendes til at vurdere mulighederne for mere generelt at arbejde med kompetenceudvikling i produktionen. VRSP ansætter for midler, der stilles til rådighed af de indgående firmaer, to ph.d.-studerende som stipendiater under projektet. Som vejledere vil blive udpeget to eller flere blandt de universitetsansatte i deltagerkredsen, heriblandt repræsentanterne for instituttet og Syddansk Universitet. De skal i samarbejde med de nævnte og andre firmaer beskrive og deltage i udviklingen af de samarbejdspotentialer og kvalifikationer, der rummes i udvalgte projektgrupper eller arbejdsteams i firmaerne. Beskrivelserne og analyserne skal bringes på en almen form, således at de kan tilpasses til brug andre steder. Foreløbig er ansat en stipendiat, der primært varetager kontakten med Odense Stålskibsværft. Bevilliges af Erhvervsfremmestyrelsen. (Peer Mylov)
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …