Virtuel undervisning i praksis

Projektdetaljer

Beskrivelse

FoU-projekt nr. 116323: Udvikling af efteruddannelseskurset "Multimedieværkstedskursus for sproglærere"

Projektets formål har været at udvikle et efteruddannelseskursus i praktisk brug af multimedier i undervisning og udvikling af undervisningsmaterialer. Den oprindelige ansøgning var rettet mod udviklingen af tre ligeledes praktisk baserede kurser med mellemliggende opfølgning, som fokuserede på forskellige virtuelle undervisningsformer. Med den reducerede bevilling valgte vi at fokusere hvor vi vurderede at effekten ville være størst, ved at sætte lærerne i gang med at bruge umiddelbart tilgængelige programmer og værktøjer til at udvikle multimediematerialer til deres undervisning. Kurset blev planlagt og afholdt med en efterfølgende supportperiode til kursusdeltagerne. Tilbagemeldingen fra de deltagende lærere har været overordentlig positiv.

Projektet tog sit udgangspunkt i erfaringerne fra pilotprojektet Udvikling af god praksis ved feedback på elevernes kollektive skriftlige arbejde i virtuel undervisning, på hhx, htx og stx (FoU-projekt nr. 113928) og organiseringen og udviklingen fandt sted i samme konsortium. Som en del af evalueringen har vi undersøgt mulighederne for at udvikle og udbyde yderligere kurser.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200831/12/2008

Finansiering

  • FoU-midler, Undervisningsministeriet: kr 22,40