Virtuelle Læringsformer og Læringsmiljøer (ViLL)

Projektdetaljer

Beskrivelse

I projektet arbejdes der med konkrete IKT‑implemente­ringer i forskellige uddannelsesmiljøer på AAU, EUC NORD og Ericsson Danmark samt med etablering af et kombineret forsknings‑, udviklings‑ og videncenter inden for e‑learning: E‑Learning Lab. ViLL‑projektet har til formål at bidrage til udviklingen af Nordjylland som en lærende region og som en aktiv medspiller i det globaliserede netværkssamfund ved at sætte fokus på IKT‑ba­serede metoder og systemer til fremme af livslang læ­ring.Projektet er støttet af Det Digitale Nordjylland. Foruden de tilknyttede personer deltager Ericsson DK; Telia Telecom; IBM DK; Spar Nord; Universitetsfonden; EUC Nord; IT-Indsatsen, AAU
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200231/12/2004