Virtuelle simuleringer og databrug i folkeskolen

Projektdetaljer

Beskrivelse

Der er et markant fokus på nye læringsteknologier i uddannelsessektoren og regeringen har i 2018 lanceret Teknologipagten, Handlingsplan for teknologi i undervisningen samt en National naturvidenskabsstrategi. Et centralt indsatsområde er anvendelse af virtuelle simuleringer i undervisning. Mens virtuelle simuleringer i stigende grad bliver brugt på universiteter og ungdomsuddannelserne er erfaringerne endnu begrænsede i folkeskolen. Projektet skal bidrage med ny viden om, hvordan lærere anvender og oplever simuleringer, og hvordan de kan drage nytte af den data som simuleringerne generer til at udvikle deres undervisning og understøtte deres læringspotentiale. De centrale forskningsspørgsmål for projektet er:

Hvordan anvender lærere virtuelle simuleringer i undervisningen, og hvilke potentialer og udfordringer oplever de?

Hvordan kan lærerne udnytte datamaterialet til at evaluere og udvikle deres undervisningspraksis?
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201931/12/2021

Emneord

  • Tenologi, folkeskole, undervisning, simuleringer, databrug