Vrede i ungdommen - en kvalitativ undersøgelse af vredesnormer og udtryksformer blandt generation I på tværs af klasse, køn og etnicitet

Projektdetaljer

Beskrivelse

Mit ph.d.-projekt positionerer sig inden for det overordnede forskningsprojekt ”Anger: A study of norms for the expression and justification of anger” og er indlejret i delprojektet ”Norms of anger expressions within and across two generations”. Mens min ph.d.-vejleder, Morten Kyed, undersøger normer for vredesudtryk i babyboomer-generationen (født 1945-65), undersøger jeg tilsvarende i I-generationen (født efter 1995). Hertil undersøger jeg hvilke normer, der regulerer og retfærdiggør vrede, samt om og hvordan klasse, køn og etnicitet har betydning for, om vreden anerkendes som et legitimt udtryk i de unges hverdagsliv. Da I-generationen er en generation, der er opvokset i en digital tidsalder, har jeg desuden et særligt øje for de sociale mediers betydninger for de unges vredesnormer og udtryksformer. Målet er at beskrive et følelsesmæssigt regime under udvikling.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/06/202120/12/2024