VTU - Innovation og Mangfoldighed

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med Mangfoldighedsprojektet er at analysere sammenhængen mellem innovation og mangfoldighed i danske virksomheder på tværs af branche og størrelse. Virksomhedernes mangfoldighed analyseres ud fra sammensætningen af medarbejdere i forhold til køn, alder, nationalitet og uddannelse. Den kvantitative undersøgelse tager udgangspunkt i data fra DISKO-spørgeskemaundersøgelsen koblet med individbaserede registerdata fra IDA databasen.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato16/05/200731/12/2008

Finansiering

  • <ingen navn>
  • Uddannelses- og Forskningsministeriet: 190.000,00 kr.