Vurdering af armerede betonbrodæk / Assessment of Reinforced Concrete Bridge Decks

 • Thoft-Christensen, Palle (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  I dette projekt foretages stokastisk vurdering af pålideligheden af betonbrodæk. Betonbrodæk spiller en vigtig rolle i ingeniørarbejdet med broer. Det er dyrt at vedligeholde betonbrodæk, og de har ikke så lang levetid som resten af broen. Derfor er der behov for effektiv vurdering og skøn over restlevetiden. Vigtige aspekter som fx revnedannelse, korrosion, afskalning og huller undersøges i projektet. Nedbrydningsscenarier og modeller diskuteres, og der formuleres modeller for systemer til styring af broer. (P. Thoft-Christensen, A. Nowak) In this project stochastic assessment of the reliability of concrete bridge decks is made. Concrete bridge decks play a significant role in the engineering work with bridges. It is costly to maintain concrete bridge decks, and their lifetime is not so long as for the rest of the bridge. Therefore, there is a need for efficient assessment and evaluation of the residual lifetime. Important aspects such as cracking, corrosion, spalling and cavities are investigated in the project. Decay scenarios and models are discussed and system models for control of bridges are formulated.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato31/12/200431/12/2004