Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet skal, ved brug af destruktive undersøgelser af gavle, brystninger og lysninger i muret byggeri, undersøge fugt- og skimmel-belastningen i boliger med indvendig isolering med mineralske plader. Formålet er at 1) udvikle metoder til nøjagtig fugtbestemmelse, 2) gennemfører destruktive indgreb, 3) foretage fugt- og skimme-lundersøgelser samt 4) udfører hygrotermiske simuleringer.

Destruktive indgreb ses som et nødvendigt supplement til simuleringer og monitorering af fugtforhold for at kunne vurdere risikoen for skimmelvækst bag indvendig efterisolering. Sammen med observationer af fugt-forholdene i konstruktionen og vurdering af tilstanden af den udvendige facade, giver destruktive indgreb værdifulde data til brug ved validering af modeller til vurdering af de hygrotermiske forhold i skillefladen mellem indvendig efterisolering og eksisterende ydervæg. På den baggrund vil man fremadrettet også i andre tilfælde kunne vurdere, om indvendig isolering af gavle, brystninger og lysninger er fugtteknisk forsvarligt.

Projektets første periode bruges til udvikling af destruktive prøvetagningsmetoder og klarlæggelse af det nødvendige prøvetagningsprogram for at opnå repræsentativitet i forhold til bygningstypologier, facade-orientering og beboeradfærd. Efter denne pilotfase rulles det egentlige forsøgsprogram ud, hvor en mere omfattende prøvetagning finder sted. De målte fugtforhold sammenlignes med hygrotermiske simuleringer af de aktuelle konstruktioner for at kunne vurdere simuleringens præcision under forskellige forhold.

Projektet vil resultere i et mere sikkert grundlag for at planlægge og udføre indvendig efterisolering i ældre etageboliger med murede facader, samt udgøre grundlaget for minimumskrav ift. robust indvendig efterisolering. Resultater og erfaringer samles i en BUILD-rapport og en eller flere internationale videnskabelige artikler. Resultaterne og erfaringerne vil desuden kunne bruges i undervisning på BUILDs Master i Bygningsfysik, BUILD-kurser, samt i en kommende SBi-anvisning om indvendig efterisolering.

Projektet er støttet af Grundejernes Investeringsfond og Landsbyggefonden
Kort titelKuldebroer
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/11/202201/01/2025

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
  • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

Emneord

  • Indvendig efterisolering
  • Kuldebroer
  • Fugt
  • Skimmelvækst
  • Simuleringer