Who Governs Revisited. Politisk magt og netværks-styring på det lokale niveau

 • Hansen, Karin (Projektdeltager)
 • Bang, Henrik Paul (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektet sætter fokus på spørgsmålet om udviklingen af politisk magt og styring i netværksorienterede lokale styringsstrukturer. Gennem caseundersøgelser af en række lokale politikområder og beslutningsprocesser i udvalgte kommuner sigter projektet mod besvarelse af spørgsmål som: i hvilket omfang og hvordan dannes lokale politiske styringsnetværk, hvilke aktører inkluderes og ekskluderes af sådanne netværk, og hvilke betingelser og muligheder giver netværksstyring for en offentlig, demokratisk politisk styring. Projektet indgår i og finansieres af Den Danske Magtudredning, om omfatter forskere fra KU, RUC og AAU, under ledelse af Jens Hoff og Henrik P.Bang, Institut for Statskundskab, KU. Projektet er afsluttet med bogen: Henrik P.Bang, Torben B.Dyrberg og Jens W.Hoff(red.): Magtens nye ansigt. Netværkspolitik, kulturstyring og ny elitisme, København:Djøf-forlaget, 2005.
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …